Kelachay Municipality
سال1397؛سال حمایت از کالای ایرانی
هرس کردن درختان در بابر حوادث طبیعی توسط نیروهای خدماتی شهردار ی کلاچای
۱۳۹۷/۰۹/۰۵

هرس کردن درختان در بابر حوادث طبیعی توسط نیروهای خدماتی شهردار ی کلاچای


شهرداری
کلاچای