Kelachay Municipality
سال1398؛ سال رونق تولید
شهردار کلاچای : طرح تفکیک زباله از مبدا مستلزم عزم و اراده همگانی است
۱۳۹۶/۰۸/۱۱

محمد موسی شعبانیان با اشاره به موضوع اهمیت  فراگیر شدن مبحث طرح تفکیک زباله از مبدا بر لزوم همگانی شدن این طرح تا رسیدن به نقطه مطلوب تاکید کرد.


به گزارش روابط عمومی شهرداری کلاچای ؛ وی  روز چهارشنبه در نشست مدیریت پسماند درمحل شهرداری کلاچای، آموزش های همگانی با رویکرد سیاست تشویقی و ترغیبی را در این زمینه از عوامل و نتایج مهم در دستیابی به هدف مذکور ذکر کرد.

وی در ادامه سخنان خود به بررسی ابعاد روند اجرایی طرح تفکیک زباله از مبدا اشاره و اظهار کرد : باید تلاش کنیم آنچه حق مردم منطقه است ادا کنیم.

شهردار کلاچای همچنین به طرح مصوباتی در این نشست اشاره و بیان داشت : با وجود اینکه مدت قرار داد با پیمانکار پروژه  طرح تفکیک زباله از مبداحدود دو ماه دیگر به پایان می رسد  برابر این مصوبه تاکید شد مطابق روال گذشته امکانات خدمات شهری در اختیار پیمانکار مربوطه قرار گیرد.

شعبانیان از دیگر مصوبات در این نشست را استفاده از ظرفیت های آموزش و پرورش در تمامی مقاطع تحصیلی، ارائه گزارش مستند و مکتوب دو بار در ماه، نصب پرده تحریر به منظور تشویق شهروندان فعال در سطح شهر، گزارش عملکرد هفتگی پیمانکار، بکارگیری تعداد نیروی کمکی جهت سازماندهی دپو و نیز طراحی و تهیه کارت عضویت در اختیار شهروندان اعلام کرد.

شهرداری
کلاچای