Kelachay Municipality
سال1399؛ سال جهش تولید
شهردار کلاچای :تهیه محدوده بافت فرسوده نیاز و ضرورت اساسی شهر است.
۱۳۹۷/۰۳/۰۹

شهردار کلاچای، تهیه محدوده بافت فرسوده را به عنوان یکی از مهمترین طر ح های راهبردی مورد نیاز در هر شهر بویژه در شهر کلاچای ذکر و ضرورت اجرا و تحقق آن را مورد تاکید قرار داد.


به گزارش روابط عمومی شهرداری کلاچای ، مهندس ابراهیم اثنی عشری عصر روز سه شنبه در نشست با مشاورین طرح بافت فرسوده که در آن رییس و اعضای شورای اسلامی شهر کلاچای هم حضور داشتند، تهیه محدوده بافت فرسوده را به عنوان یکی از مهمترین مصوبه های شورای اسلامی شهر کلاچای اعلام و افزود:معتقدم تهیه این طرح یکی از طرح های بزرگ و راهبردی و مورد نیاز در این شهر است که باید هر چه سریعتر به یک اجماع نهایی دست پیدا کنیم.

 

وی با اشاره به اینکه روند انجام نهایی آن از سوی مشاورین طرح در حال بررسی است تصریح کرد: منتظر گزارش پایانی تهیه محدوده بافت فرسوده هستیم که پس از عملیاتی شدن وارائه آن به مسکن و شهر سازی و تصویب آن خبر خوشی برای مردم شهر کلاچای خواهیم داد.

 

مهندس ابراهیم اثنی عشری ماچیانی اضافه کرد: براساس بررسی های انجام شده از سوی مشاورین طرح بیش از 65هکتار بافت فرسوده در این شهر وجود دارد که تلاش می کنیم که اگر در مناطقی نیاز به فرآیند اصلاحی داشته باشد آن را در دستور کار قرار دهیم. شهردار کلاچای همچنین از بررسی و تهیه طرح محله بندی شهر حسب دستور العمل وزرات محترم کشور خبر داد.

شهرداری
کلاچای