Kelachay Municipality
سال1398؛ سال رونق تولید
شهردار کلاچای انصراف خود را از فاز دوم یارانه اعلام کرد
۱۳۹۳/۰۱/۱۶

شهردارکلاچای اظهارکرد: اقتصاد از ارکان هر دولت و حکومتی است، تقویت این بخش می تواند تاثیرات مثبتی بسیار بر دیگر حوزه ها به صورت مستقیم داشته باشد.

 


 

حسین لاهوتی گفت: با تلاش مضاعف و عزم ملی و جدی میتوان این سال پرکار و مهم را نیز طی و از کوه مشکلات عبور کرد.

شهردارکلاچای اظهارکرد:اقتصاد از ارکان هر دولت و حکومتی است، تقویت این بخش می تواند تاثیرات مثبتیبسیار بر دیگر حوزه ها به صورت مستقیم داشته باشد.

شهردارکلاچای گفت: طرحهدفمندی یارانه ها یکی از راههای تقویت بنیه اقتصادی کشور است که در صورت اجرایدرست و کارشناسانه این طرح می توانیم شاهد شکوفایی این بخش مهم در کشور باشیم.

وی در ادامه به آغازفاز دوم هدفمندی یارانه از اردیبهشت ماه سالجاری اشاره داشت و تاکید کرد: دولتیازدهم برای عملیاتی کردن فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها چالش های بزرگی پیش رویخود خواهد داشت که دولت موظف است با استفاده از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی ازاین امتحان مهم و سرنوشت سار سربلند بیرون بیاید.

حسین لاهوتی  با اشاره به اینکه دریافت یارانه از سوی تماماقشار جامعه عواقب بسیار خطرناکی برای آینده اقتصاد کشور خواهد داشت، گفت:متاسفانه مشاهده شد که در طول فاز اول هدفمندی یارانه ها بیشتر خانواده هایی که ازتمکن مالی بسیار خوبی برخوردار بودند، بازهم نسبت به دریافت یارانه نقدی اقدام کردندکه این کار این دست از افراد خود باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری برای دولت دربخش اقتصادی شده است.

وی اظهار داشت: اینروزها دولت بارها در رسانه ملی و حتی دیگر رسانه های مجازی و مکتوب از مردم وخانواده های متمکن درخواست انصراف از دریافت یارانه نقدی ماهانه را دارد که اینامر باید مورد توجه چنین خانواده هایی قرار بگیرد.

شهردارکلاچای گفت: چراخانواده ای که از نظر مالی هیچگونه مشکلی ندارد، باید یارانه نقدی را که در مقابلدرآمد ماهانه اش رقم ناچیزی است را دریافت کند.

لاهوتی اظهار داشت: اگرخانواده های متمکن به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند بی شک اینمبالغ می تواند در شکوفایی بخش اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار باشد.

وی در پایان گفت : اینجانب حسین بائوج لاهوتیشهردارکلاچای به جهت ارج نهادن به طرح بزرگ دولت تدبیر و امید به جهت سازندگیایران اسلامی رضایت خود را جهت بخشیدن یارانه نقدی خود و خانواده ام و هدیه آن بهملت بزرگ ایران اعلام می نمایم .

شهرداری
کلاچای