Kelachay Municipality
سال1399؛ سال جهش تولید
تمام اهتمام ما تامین اهداف و برنامه های راهبردی شهرداری است
۱۳۹۹/۱۰/۲۴

تمام اهتمام ما تامین اهداف و برنامه های راهبردی شهرداری است 
شهردار کلاچای روز چهارشنبه 99/10/24 در نشست شورای اداری این شهر با بیان اینکه از عملکرد مجموعه شهرداری در طی این مدت رضایت کافی و کامل وجود دارد افزود: تلاش خواهیم کرد اهداف و برنامه های راهبردی خود را تا حصول به نتیجه مطلوب  ادامه دهیم.
دکتر فرزاد دلارام گفت: خوشبختانه روند امور در شهرداری به خوبی پیش می رود  و  می توانیم در بحث خدمت به شهروندان گرامی  بهتر از شرایط کنونی نیز امور را به پیش ببریم.
وی با بیان اینکه به وضوح خدمات و زحمات کارمندان شهرداری را لمس می کنم اظهار کرد: وجود نظم و انضباط کاری در مجموعه شهرداری را بسیار حائز اهمیت می دانم و انتظار دارم که این موضوع به جد مورد توجه همکاران باشد.
 وی در خاتمه سخنان خود تصریح کرد: در مقابل انتظاراتی که از همکاران بخش های مختلف داریم، شرایط را نیز درک می کنیم و نهایت حمایت از نیروهای شهرداری در دستور کار خواهد بود.
در ادامه این جلسه نیز مسائل تخصصی مربوط به واحدهای مختلف شهرداری از سوی حاضرین طرح و بررسی گردید و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

 

شهرداری
کلاچای