Kelachay Municipality
سال 1400؛ سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
زیر سازی و اجرای فرش موزائیک بلوار نوده
۱۳۹۹/۰۹/۱۱

شهرداری
کلاچای