Kelachay Municipality
سال1398؛ سال رونق تولید
تعامل سازنده ای بین شهرداری و آموزش و پرورش وجود دارد
۱۳۹۸/۰۸/۱۲

تعاملات سازنده ای بین شهرداری و آموزش وپرورش وجود دارد

شهردار کلاچای روز شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش این بخش از ساماندهی سرویس مدارس دانش آموزی با مشارکت آموزش و پرورش خبر داد  و گفت: این اقدام در راستای وظایف ذاتی شهرداری در جهت همکاری و مساعدت با آموزش و پرورش و به منظور  تامین امنیت دانش آموزان  انجام شده است.

مهندس ابراهیم اثنی‌عشری ماچیانی،  اجرای طرح آموزش فرهنگ ایمنی،  طرح تفکیک زباله از مبدا،  زیبا سازی پیرامون فضاهای آموزشی،  رنگ آمیزی محل های عابر پیاده در تمامی واحد های آموزشی و...  با هدف نشاط اجتماعی دانش آموزان را از دیگر اقدامات و برنامه های شهرداری در راستای همکاری با آموزش و پرورش عنوان که طی این مدت و قبل از شروع سال تحصیلی  اجرایی و عملیاتی شده است

 

شهرداری
کلاچای