Kelachay Municipality
سال1399؛ سال جهش تولید
حفظ زمین پاک در گرو آموزش و فرهنگ سازی است.
۱۳۹۸/۰۲/۰۴

 

حفظ زمین در گروه آموزش و فرهنگ سازی است.

رییس شورای اسلامی شهر کلاچای حفظ و صیانت از زمین را مستلزم آموزش و فرهنگ سازی دانست.

مهندس محمد پور حسین روز دوشنبه به مناسبت روز زمین پاک و در جریان بازدید از نمایشگاه نقاشی ویژه روز زمین پاک در واحدهای آموزشی شهید شعبانی و شهید قاسمی این شهر با بیان اینکه همه ما در قبال زمین و طبیعت مسئولیت داریم و باید در این عرصه مسئولیت پذیر باشیم افزود: امروز توجه به مسائل زیست محیطی بیش از هر زمان دیگر ضرورت مهم و اساسی است و باید در این زمینه رویکرد متعهدانه داشته باشیم.

وی بر پایی نمایشگاههای مختلف در حوزه زمین پاک را امری مهم و ارزشمند ذکر و گفت: برپایی نمایشگاههای نقاشی از سوی دانش آموزان با رویکرد زمین پاک حق مسلم همه ماست بر نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه تاکید کرد.

رییس شورای اسلامی شهر کلاچای در خاتمه هفته زمین پاک را فرصتی گرانبها برای بیان اهمیت حفظ محیط زیست در سلامت جامعه عنوان کرد.

در مراسم روز زمین پاک بخشدار  رییس و نایب رییس شورای اسلامی شهر و جمعی دیگری از مسئولان حضور داشتند.

دوم اردیبهشت ماه روز زمین پاک نامگذاری شده است.

شهرداری
کلاچای