Kelachay Municipality
سال1398؛ سال رونق تولید
با قول مدیرکل راه و شهرسازی عملیات اجرایی پروژه روگذرغیرهم سطح کمربندی کلاچای تا بعد از تعطیلات آغاز می شود
۱۳۹۳/۰۱/۰۹

بازدیدنماینده مجلس، فرماندارشهرستان بهمراه مدیران شهرستانی و محلی از کارگاه پروژه غیر هم سطح کمربندی کلاچای ...

 


 

شهرداری
کلاچای