Kelachay Municipality
سال1398؛ سال رونق تولید
اجرای پروژه رنگ آمیزی عابر پیاده در سطح شهر
۱۳۹۷/۰۳/۰۹

طرح اجرای پروژه رنگ آمیزی عابر پیاده در سطح شهر ادامه دارد ...


شهرداری
کلاچای