Kelachay Municipality
سال 1400؛ سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
آگهی مزایده عمومی
۱۳۹۹/۱۲/۰۸

شهرداری کلاچای در نظر دارد دو دستگاه کامیون کمپرسی و دو قطعه زمین مسکونی را بصورت مزایده واگذار نماید.

تصاویر و اطلاعات بیشتر در فایل های پیوست:

 

 

شهرداری
کلاچای