Kelachay Municipality
سال1399؛ سال جهش تولید
آموزش ایمنی دانش آموزان مدرسه غیر دولتی دانشمند در مواجهه با آتش سوزی
۱۳۹۷/۰۹/۰۵

آموزش ایمنی دانش آموزان مدرسه غیر دولتی دانشمند در مواجهه با آتش سوزی ،  توسط نیروهای واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلاچای


شهرداری
کلاچای