سال 1396،سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال
قوانین شهرداری ها

قوانین و مقررات شهرداری

 

ردیف

موضوع فایل

لینک

1

کمیسیون شهرداریها

دانلود

2

قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداریها 1

دانلود

3

قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداریها 2

دانلود

4

قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداریها 3

دانلود

5

قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداریها 4

دانلود

6

اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری

دانلود

7

قانون شوراها

دانلود

8

مقررات شهرسازی مرتبط با شهرداریها

دانلود

9

معاملات در شهرداریها

دانلود

 

دانلود فایل

شهرداری
کلاچای
  • بازدید کل : 880815
  • بازدید سال : 500982
  • بازدید ماه : 7495
  • بازدید هفته : 888
  • بازدید روز : 888