سال 1396،سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال
سخن شهردار

نادر بذر افشان

سرپرست محترم شهرداری کلاچای

شهرداری
کلاچای
  • بازدید کل : 697490
  • بازدید سال : 317666
  • بازدید ماه : 37712
  • بازدید هفته : 6091
  • بازدید روز : 708