سال 1396،سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال
سخن شهردار

حمیدرضا عبداله زاده

سرپرست شهرداری کلاچای

آماده ام تا با كمك يكايك شما شهروندان عزيز و حمايت هاي اعضاي محترم پارلمان شهري بتوانيم كلاچايی در خور شان شهروندان بسازيم چون باور قلبي بنده بر آن است شهر خوب ساختنيست  نه يافتني و كلاچاي ساخته نخواهد شد مگر با خواست ومشاركت تمامي شهروندان.آماده ام تادوران اقدام و عمل و مديريت جهادي را در شهرداري كلاچاي محقق سازم وخواست اصلي حقير بر آنست كه بايد تمامي پتانسيل ها و استعدادهاي بالقوه شهر بالفعل شود و فارغ از هرنگاه و تفكر سياسي بيايم كمك كنيم تا شاهد آباداني هرچه بهتر و بيشتر كلاچاي عزيز باشيم.....

شهرداری
کلاچای
  • بازدید کل : 880812
  • بازدید سال : 500979
  • بازدید ماه : 7492
  • بازدید هفته : 885
  • بازدید روز : 885