سال1397؛سال حمایت از کالای ایرانی
سخن شهردار

ابراهیم اثنی عشری

شهردار کلاچای

آماده ام تا با كمك يكايك شما شهروندان عزيز و حمايت هاي اعضاي محترم پارلمان شهري بتوانيم كلاچايی در خور شان شهروندان بسازيم چون باور قلبي بنده بر آن است شهر خوب ساختنيست  نه يافتني و كلاچاي ساخته نخواهد شد مگر با خواست ومشاركت تمامي شهروندان.آماده ام تادوران اقدام و عمل و مديريت جهادي را در شهرداري كلاچاي محقق سازم وخواست اصلي حقير بر آنست كه بايد تمامي پتانسيل ها و استعدادهاي بالقوه شهر بالفعل شود و فارغ از هرنگاه و تفكر سياسي بيايم كمك كنيم تا شاهد آباداني هرچه بهتر و بيشتر كلاچاي عزيز باشيم.....

شهرداری
کلاچای
  • بازدید کل : 1064963
  • بازدید سال : 139010
  • بازدید ماه : 36182
  • بازدید هفته : 5798
  • بازدید روز : 367