سال 1396،سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال
آئین نامه ها

ردیف

موضوع فایل

لینک

1

آیین نامه مالی شهرداریها

دانلود

2

آئین نامه اداری و استخدامی شهرداریها

دانلود

شهرداری
کلاچای
  • بازدید کل : 784291
  • بازدید سال : 404473
  • بازدید ماه : 36063
  • بازدید هفته : 69
  • بازدید روز : 69