سال1397؛سال حمایت از کالای ایرانی
آئین نامه ها

ردیف

موضوع فایل

لینک

1

آیین نامه مالی شهرداریها

دانلود

2

آئین نامه اداری و استخدامی شهرداریها

دانلود

شهرداری
کلاچای
  • بازدید کل : 1111241
  • بازدید سال : 185290
  • بازدید ماه : 43533
  • بازدید هفته : 6276
  • بازدید روز : 393