سال1397؛سال حمایت از کالای ایرانی
آئین نامه ها

ردیف

موضوع فایل

لینک

1

آیین نامه مالی شهرداریها

دانلود

2

آئین نامه اداری و استخدامی شهرداریها

دانلود

شهرداری
کلاچای
  • بازدید کل : 1064968
  • بازدید سال : 139015
  • بازدید ماه : 36187
  • بازدید هفته : 5803
  • بازدید روز : 372