سال1397؛سال حمایت از کالای ایرانی
1396/09/14

شهرداری کلاچای در نظر دارد نسبت  به واگذاری و فروش دو قطعه زمین ، متعلق به خود طبق تصویر زیر از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.

1396/08/24

شهرداری کلاچای در نظر دارد نسبت  به واگذاری و فروش دو قطعه زمین متعلق به خود طبق تصویر زیر  از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.

1395/08/16

شهرداری کلاچای در نظر دارد نسبت به فروش شش باب غرفه های بازار هفتگی متعلق به خود به شرح جدول زیر از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.

1395/08/16

شهرداری کلاچای در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه از زمین های متعلق به خود به شرح جدول زیر از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.

1395/06/16

شهرداری کلاچای در نظر دارد نسبت  به واگذاری و فروش حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت تعداد 10 باب از غرفه های شماره  1تا 10متعلق به خود طبق جدول زیر  را واقع  در محل بازار هفتگی کلاچای از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.

1395/06/02

شهرداری کلاچای در نظر دارد نسبت  به واگذاری و فروش حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت تعداد 10 باب از غرفه های شماره  1تا 10متعلق به خود طبق جدول زیر  را واقع  در محل بازار هفتگی کلاچای از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.

1395/06/02

شهرداری کلاچای در نظر دارد نسبت به فروش چهار قطعه از زمین های متعلق به خود به شرح جدول زیر از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.

1394/07/19

مزایده عمومی اموال منقول شهرداری با مجوز دفتر محترم امورشهری و شوراهای استانداری و  شورای اسلامی شهر امروز 19 مهرماه، با حضور شهردار، مسئول حراست، مسئول درآمد، مسئول مالی و انباردار برگزار شد

1394/06/28

شهرداری کلاچای باستاند مجوز شماره 167 مورخ94/06/01 شورای محترم اسلامی شهر کلاچای در نظر دارد تعدادی از ماشین آلات و سایر اموال منقول به خود بشرح زیر را از طریق مزایده به فروش برساند.


شهرداری
کلاچای
  • بازدید کل : 1110962
  • بازدید سال : 185016
  • بازدید ماه : 43257
  • بازدید هفته : 5997
  • بازدید روز : 116