سال 1396،سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال
مرحله دوم/ آگهی مزایده دو قطعه زمین شهرداری کلاچای منتشر شد
1395/08/16
535 بازدید

شهرداری کلاچای در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه از زمین های متعلق به خود به شرح جدول زیر از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.


شهرداری
کلاچای
  • بازدید کل : 837819
  • بازدید سال : 457994
  • بازدید ماه : 5898
  • بازدید هفته : 7152
  • بازدید روز : 122