سال 1396،سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال
مرحله دوم/ آگهی مزایده شش باب غرفه بازار هفتگی شهرداری منتشر شد
1395/08/16
479 بازدید

شهرداری کلاچای در نظر دارد نسبت به فروش شش باب غرفه های بازار هفتگی متعلق به خود به شرح جدول زیر از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.


شهرداری
کلاچای
  • بازدید کل : 837815
  • بازدید سال : 457990
  • بازدید ماه : 5894
  • بازدید هفته : 7148
  • بازدید روز : 118