سال1397؛سال حمایت از کالای ایرانی
آگهی مزایده در شهرداری کلاچای
1394/06/28
871 بازدید

شهرداری کلاچای باستاند مجوز شماره 167 مورخ94/06/01 شورای محترم اسلامی شهر کلاچای در نظر دارد تعدادی از ماشین آلات و سایر اموال منقول به خود بشرح زیر را از طریق مزایده به فروش برساند.


به گزارش روابط عمومی شهرداری کلاچای ،شهرداری کلاچای باستاند مجوز شماره 167 مورخ 94/06/01شورای محترم اسلامی شهر کلاچای در نظر دارد تعدادی از ماشین آلات و سایر اموال منقول به خود بشرح زیر را از طریق مزایده به فروش برساند.

 

شرایط مزایده:

1- شرکت کنندگان در مزایده می بایست برای هر کدام از ردیفهای فوق بشرح مبالغ اعلام شده بابت سپرده شرکت در مزایده به عنوان ودیعه بحساب سپرده 0105702145006 شهرداری کلاچای نزد بانک ملی کلاچای واریز و فیش مربوطه را قبل از تشکیل جلسه کمیسیون معاملات شهرداری تحویل امور مالی شهرداری نمایند.

 

2- مزایده راس ساعت 13:30عصر روز یکشنبه مورخ 94/7/19 با حضور نماینده شورای محترم اسلامی شهر کلاچای و اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری در محل شهرداری انجام می گیرد.

 

3-شرکت کنندگان در مزایده می توانند همه روزه بجز ایام تعطیل از مورد های مزایده فوق در محل پارکینگ شهرداری (جایگاه آتش نشانی) بازدید نمایند.

 

4- برنده مزایده موظف خواهد بود بهاء موضوع مورد مزایده خود را نقدا بحساب درآمد شهرداری کلاچای جاری 0105702142001 نزد بانک ملی واریز و در صورت عدم پرداخت وجه در موعد مقرر وجه سپرده نفر اول به نفع شهرداری ضبط و با نفرات دوم و سوم نیز به ترتیب شرایط فوق عمل خواهد شد.

 

5- سپرده شرکت در مزایده نفرات  دوم و سوم تا انجام معامله قطعی در حساب  سپرده شهرداری نگهداری میشود  .

 

6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 

7-کلیه هزینه های نقل و انتقال و مالکیت و آگهی روزنامه و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.

 

8-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در پرونده موجود است که در صورت نیاز به متقاضی اعلام خواهد شد.

 

9- داوطلبین جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره تلفن 01342686136 امور مالی تماس حاصل نمایند.

 

(ارقام به میلیون ریال میباشد)

ردیف

نوع خودرو یا کالا

قیمت پایه

مبلغ سپرده

1

یک دستگاه مینی بوس هیوندای تیپ کروز مدل 1389 رنگ سفید روغنی 1+18نفر به شماره شهربانی 46-669ع38.

550/000/000

30/000/000

2

یک دستگاه وانت شخصی سیستم مزدا بی2000آی مدل 1383 رنگ  بژمتالیک به شماره شهربانی 56-465ص11.

95/000/000

10/000/000

3

یک دستگاه اطاق یخچالی خاور حمل گوشت با متعلقات سرکن (یخچال) به ابعاد حدود 2/20*4/20 به ارتفاع 2/30متر ساخت شرکت ماموت مدل IN نوع KH608 N

70/000/000

10/000/000

4

یک دستگاه موتور برق 6 سیلندر دیزلی با سوخت گازوئیل لیستر آلمان.

350/000/000

20/000/000

شهرداری
کلاچای
  • بازدید کل : 1111884
  • بازدید سال : 185931
  • بازدید ماه : 44174
  • بازدید هفته : 6920
  • بازدید روز : 1036